OpenLRN
surelrn

SureLRN - Quản lý đào tạo khối phổ thông

Quản lý toàn diện
Quy trình của giáo viên

Kế hoạch dạy học

Soạn giáo án.
Soạn bài học & bài tập tương tác.
Lập thời khóa biểu.

Dạy và học (trực tuyến hoặc tại lớp)

Giảng bài, hướng dẫn.
Đánh giá, chấm điểm.
Cho bài tập.

Hoạt động sau giờ lên lớp

Học sinh làm bài tập.
Tham khảo thông tin về tiết học mới.
Trao đổi với thầy cô và bạn bè.

h20

Hệ thống
Dành cho phụ huynh học sinh

Xem thông báo dành cho PHHS.
Xem kết quả học tập của con em.
Xem bảng điểm và học bạ.
Giám sát việc học ở Trường và làm bài tập của học sinh.
Trao đổi với giáo viên.

Hệ thống

Dành cho Quản Lý Giáo Dục

Theo dõi hoạt động của GV, HS, nhà Trường.
Báo cáo cho Ban Giám hiệu, Sở Giáo Dục, Bộ Giáo Dục.
Cung cấp các dịch vụ sổ đầu bài, học bạ.
Quản lý CSDL học tập.
Phân quyền – cơ cấu tổ chức.
Thiết lập qui tắc, thông số, cấu hình.

SureLRN

Kết nối cộng đồng

Kết nối và tương tác Giáo viên - Giáo viên cùng SureLRN