OpenLRN
sureBoard

Công cụ soạn bài giảng tương tác trực tuyến

Quản lý học liệu

Soạn bài giảng tương tác

Cộng đồng học liệu mở

Quản lý học liệu

Học liệu đa dạng (hình ảnh, video, animation, âm thanh, embed,…)

Phân loại theo chủ đề.

Giảng viên tự quản lý học liệu.

QLHL

Soạn bài giảng tương tác

Soạn bài theo slide như PowerPoint.

Kéo thả học liệu vào slide, chỉnh sửa nội dung, tạo tương tác.

Tạo các bài kiểm tra dạng trắc nghiệm trong bài giảng.

Cấu hình điều khiển tự động trình bày bài giảng như là một video.

Chia sẻ hoặc publish bài giảng cho cộng đồng, học sinh có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị.

Kho bài giảng phong phú Đa dạng lĩnh vực

Click và trải nghiệm ngay bài giảng tương tác cùng SureBoard

Cộng đồng học liệu mở

Giáo viên đóng góp bài giảng và chia sẻ.

Các bên thứ 3 tạo nội dung tham gia đóng góp.

Nguồn học liệu của chính công ty OpenLRN xây dựng.