Trung tâm học liệu thông minh
Học tập chủ động - Thư viện phong phú
Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay bây giờ.
Tham gia ngay
TRẢI NGHIỆM OpenLRN
 •  Tại trường
 •  Ở nhà
 •  Mọi nơi
 •  Trên mọi thiết bị di động
 • Tích hợp cây chương trình GDPT từ 1 - 12.
 • Bài giảng tương tác.
 • Tư liệu cho bài giảng tương tác.
 • Công cụ soạn giáo án và bài giảng tương tác.
 • Kết hợp sử dụng ngân hàng đề thi SureTEST.
 • Trao đổi chuyên môn và học liệu.
 • Sách giáo khoa, sách tham khảo.
Trường học thông minh
Hoạt động DẠY - HỌC cải thiện và tăng cường.
Nội dung số hóa thông minh.
Đánh giá trực tuyến hiệu quả.
An toàn, bảo mật mọi lúc, mọi nơi.
Lưu trữ lịch sử khai thác dữ liệu và phân quyền theo vai trò.
Kết nối & tương tác, vận hành trên mọi thiết bị.